Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   GÜNCEL MEVZUAT


Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7) (20.09.2018)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Sistem Hatasından Dolayı Ödeyemeyenlere Yeni Bir İmkan Sağlandı (19.09.2018)

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (19.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Dövizli Sözleşmeler Hakkındaki Açıklaması (18.09.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (18.09.2018)

TÜRMOB: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu (17.09.2018)

ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri (17.09.2018)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (15.09.2018)

TÜRMOB: Sözleşme Bedelleri ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılamayacaktır (13.09.2018)

SGK Genel Yazı: Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması (13.09.2018)

ASMMMO: ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması Hk. (13.09.2018)

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor (13.09.2018)

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 17) (13.09.2018)

Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi (12.09.2018)

SGK: Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi (11.09.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (11.09.2018)

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2018)

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2018)

SGK Genel Yazı: Tecil Faiz Oranı (07.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/50) (07.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/49) (07.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/47) (07.09.2018)

Kıymetli Maden Standartları Ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2018)

Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine Ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2018)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Kanun’a Göre KDV Artırımında Bulunmuş Olan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkarılmasının Usul ve Esasları Belirlendi (06.09.2018)

SGK’ya Olan Borçların 6183 Sayılı Yasanın 48’inci Maddesine Göre Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yıllık %12’den Yıllık %22’ye Yükseltilmiştir (06.09.2018)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) (06.09.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) (06.09.2018)

SGK Genelgesi 2018/30 (Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi) (05.09.2018)

SGK Genelgesi 2018/31 (2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı Kanunun 74/A Maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesi) (05.09.2018)

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) (05.09.2018)

GİB: Defter Beyan Sisteminde Değişiklik (04.09.2018)

TÜRMOB: Altı Ay Süre ile İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme ve %80’nin Bankaya Bozdurma Zorunluluğu Getirildi (04.09.2018)

GİB: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (04.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) (04.09.2018)

Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem Kullanıma Açılmıştır (03.09.2018)

TÜRMOB: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı (03.09.2018)

Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması (03.09.2018)

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.09.2018)

SGK Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatıldı (01.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 52) (31.08.2018)

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48) (31.08.2018)

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57) (31.08.2018)

Kamudan İş Alan İşverenlerin Asgari Ücret Desteği İade İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı Açıklandı (29.08.2018)

Matrah ve Vergi Artırımı İçin SON GÜN 31 AĞUSTOS 2018 (29.08.2018)

SGK 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile İlgili Tahsilat İşlemlerini Açıkladı (28.08.2018)

Borç Yapılandırma Taksit ve Tahsilatları İle İlgili Duyuru (27.08.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru (27.08.2018)

Temmuz Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması (27.08.2018)

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklarının Uygulanması Hakkında Duyuru (27.08.2018)

ASMMMO: Vergi Dairelerinin 27 Ağustos 2018 Pazartesi Günü Saat 23:59'a Kadar Açık Bulundurulacağına İlişkin GİB Duyurusu (27.08.2018)

Vergide Yapılandırma İçin Bugün Son Gün (27.08.2018)

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı (27.08.2018)

Albayrak: Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatılacaktır! (20.08.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (18.08.2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) 2019 İnşaat m2 Bedelleri (18.08.2018)

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (18.08.2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) (18.08.2018)

İlgili Mevzuatında Yer Alan Özel Hükümler Uyarınca Yaptırılan Bağımsız Denetimler ile İhtiyari Olarak Yaptırılan Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kurumumuza Bildirimi Hakkında Kurul Kararı (17.08.2018)

Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hk. (16.08.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/141] Sayılı Kararı (16.08.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/08/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/143] Sayılı Kararı (16.08.2018)

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81 (16.08.2018)

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36) (16.08.2018)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41) (16.08.2018)

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42) (16.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (16.08.2018)

  bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (Bds 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34’Ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 81 (16.08.2018)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 22) (15.08.2018)

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (15.08.2018)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.08.2018)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (15.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (14.08.2018)

2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören/görecek Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ (12.08.2018)

2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Ve Dışında Açılan/açılacak Özel Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/görecek Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ (12.08.2018)

7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK’ya Olan Borçların Yapılandırma Son Başvuru Süresi 27.08.2018 Tarihine Uzatıldı (11.08.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.08.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. (10.08.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. (10.08.2018)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (09.08.2018)

Elektronik Tebligatlarınız Cebinizde (07.08.2018)

SGK: Soğuk Damgalı İlişiksizlik Belgesi (07.08.2018)

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.4.3” Bölümünün İkinci Paragrafına İlişkin Danıştay Kararı (04.08.2018)

ASMMMO: Süre Uzatma Talebi (03.08.2018)

2018 / 27 Sayılı SGK Genelgesi Yürürlükten kaldırıldı (03.08.2018)

İSMMMO: Zorunlu BES Hakkında Bilinmesi Gerekenler (Soru Cevap) (03.08.2018)

GİB: KDV İade Talebi Explorer Adresi Kapatıldı (03.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (02.08.2018)

İSMMMO: 2018/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabanci Para Değerleri (01.08.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (31.07.2018)

7143 Sayılı Kanun Çerçevesinde KDV Yönünden Vergi Artırımı Yapılması Halinde Yeniden Gelir/Kurumlar Vergisi Yönünden Matrah Artırımı Yapmaları Zorunlu Değildir (31.07.2018)

7145 Sayılı Kanun – Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (31.07.2018)

Vergi Daireleri 30 Temmuz 2018 Pazartesi Günü Saat 19:00’ a Kadar, 31 Temmuz 2018 Salı Günü İse Saat 23:59' a Kadar Açık Bulundurulacaktır. (30.07.2018)

19/12/2012 Tarihli ve 2012/4213 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Eski Karar) İle 26/03/2018 Tarihli ve 2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Yeni Karar) Karşılaştırma Tablosu (30.07.2018)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2018/Haziran Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.07.2018 Tarihine Uzatıldı (26.07.2018)

SGK Genelgesi 2018/28 – Genç Girişimci Teşvik Uygulaması (26.07.2018)